STEP-UP MOOС

STEP-UP масовий відкритий онлайн-курс (Massive Open Online Course – MOOC)

Ця ініціатива була незалежно розроблена Європейською групою з лікування СНІДу (EATG) і стала можливою завдяки спонсорству від Gilead Sciences Europe Ltd. EATG визнає, що Gilead Sciences Europe Ltd не має жодного контролю чи внеску в структуру або зміст ініціативи.

STEP-UP MOOC 2022-2023 рр – це співпраця між EATG та Альянсом громадського здоров’я.

Що таке STEP-UP?
Це річна модульна навчальна програма, розроблена для того, щоб забезпечувати освіту в сфері ВІЛ і тренінги з особистісного розвитку для людей, які прагнуть активніше працювати в межах ВІЛ-спільнот і для них у Європі та Центральній Азії. Починаючи з 2010 р., метою STEP-UP є забезпечення когорти ВІЛ-амбасадорів знаннями та навичками, необхідними для адвокації передових практик у сфері ВІЛ. Через COVID-19 програмний цикл STEP-UP на 2019-2022 рр. був розвинений і трансформований із підходу з особистою роботою на низку онлайн-сесій. Незважаючи на те, що протягом цих років програма поступово розвинулася та перетворилася на навчальну академію, вона зберігає свою основну місію навчання в сфері лікування й інформування пацієнтів.
Новий цикл STEP-UP у 2022-2023 рр. – це двомовна (англійська та російська) навчальна програма, яка поєднує в собі підхід до електронного навчання в індивідуальному темпі з очним семінаром для спільнот практиків STEP-UP. Він матиме форму масового відкритого онлайн-курсу (Massive Open Online Course – MOOC), першого в своєму роді, що стосується ВІЛ, розробленого активістами для активістів, безкоштовного та доступного кожному. Програма навчання буде доповнена очним семінаром для спільнот практиків, системою субгрантів і каскадом тренінгів для створення мереж, розширення прав і можливостей та адвокації.
Зосередженість на регіоні Східної Європи та Центральної Азії стане основою консорціуму з провідною НУО в сфері ВІЛ у країнах СЄЦА – Альянсом громадського здоров’я.
STEP-UP продовжуватиме:
• Впевнено брати участь у діалозі з дослідниками, розробниками політики та галуззю щодо проектів, заходів, програм, досліджень і розробок, політики та нормативно-правових актів, пов’язаних із профілактикою, лікуванням та доглядом у випадках ВІЛ і пов’язаних інфекцій (головним чином гепатитів В і С, туберкульозу та ІПСШ), а також супутніх захворювань на місцевому або міжнародному рівнях
• Підвищувати рівень грамотності в сфері лікування й адвокаційних можливостей місцевих і регіональних громадських ВІЛ-організацій
• І далі сприяти прихильності лікуванню, догляду, підтримці та профілактиці ВІЛ у Європі
• Боротися зі стигмою, нерівністю у сфері охорони здоров’я та дискримінацією людей, які живуть з ВІЛ

Для кого створена програма?
STEP-UP розроблено для людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, медичних працівників, представників громадянського суспільства й інших спеціалістів, які працюють у сфері надання послуг та/або адвокації, з метою забезпечення загального доступу до комбінованої профілактики, лікування ВІЛ і догляду.
Очікується, що новий формат значно збільшить кількість випускників STEP-UP. Участь у STEP-UP MOOC спиратиметься не на якийсь процес відбору, а на бажання взяти участь. Оскільки зміст і мови тренінгу будуть спеціально пристосовані до потреб ВІЛ-активістів у Європейському регіоні ВООЗ, ми очікуємо, що більшість учасників будуть представниками ВІЛ-сектору, а отже, вони матимуть попередні знання щодо запобігання, лікування та догляду у випадках ВІЛ і пов’язаних з ВІЛ інфекцій, і прагнутимуть розширити свої можливості або проявлятимуть особливий інтерес до певних питань, пов’язаних з ВІЛ.
Слухачі повинні взяти на себе лідерську роль щодо адвокації профілактики, лікування та догляду, боротьби зі стигмою та дискримінацією, а також у підвищенні рівня розуміння та прийняття ВІЛ у своїй країні та на міжнародному рівні.
Основний пул тренерів STEP-UP будуть складати члени EATG, до складу якої входять люди, які живуть з ВІЛ/СНІД і пов’язани супутніми інфекціями, або особи, що зазнали їх впливу, в Європейському регіоні ВООЗ. У проекті також братимуть участь внутрішні консультанти, як то консультанти з онлайн навчання чи оцінювання.

Основними напрямками діяльності STEP-UP у 2022-2023 рр. є:
• Безкоштовний, відкритий для всіх онлайн-тренінг для проходження у власному темпі з основних тематичних сфер щодо ВІЛ та адвокації в Європі (MOOC)
• Онлайн-тренінг буде офіційно запущений і відкритий для всіх на період принаймні одного року (з можливістю продовження залежно від фінансування)
• Спільнота практиків створюється, щоб випускники STEP-UP могли зв’язуватися, взаємодіяти й обмінюватися передовими практиками зі своїми колегами онлайн і в реальному житті після періоду навчання як такого
• Після оголошення запрошення взяти участь 40 випускників STEP-UP будуть відібрані EATG спільно з Альянсом громадського здоров’я для участі в «Семінарі спільноти практиків». Буде створено систему стипендій для забезпечення доступу до «Семінару спільноти практиків» для великої кількості випускників STEP-UP. 20 випускників STEP-UP отримають повне фінансування (усі витрати, включаючи проїзд), ще 20 випускників STEP-UP отримають часткове фінансування (проживання та витрати на місці)
• Гранти й інші інструменти розподілятимуться між випускниками STEP UP, щоб сприяти обміну новими знаннями та передовим досвідом, які вони набули під час навчання, з їхніми організаціями та спільнотами.
• Що стосується попередніх циклів STEP-UP, випускники отримають підтримку для впровадження заходів, спрямованих на обмін знаннями та мобілізацію спільнот на місцевому рівні. EATG та Альянс громадського здоров’я будуть надавати фінансову та технічну підтримку для організації 5 каскадних тренінгів у межах цієї програми. Схема гранту забезпечить гнучкий фінансовий ресурс для допомоги учасникам у створенні проектів, які безпосередньо підвищуватимуть якість життя людей, що живуть з ВІЛ, у ширших спільнотах і дозволятиме їм застосовувати свої знання, винесені з STEP-UP, на практиці

Очікувані результати проекту:
• Випускники STEP-UP застосовують нові знання та навички для вирішення задач адвокації в ключових тематичних сферах ВІЛ, важливих у європейському контексті
• Випускники STEP-UP демонструють покращені навички адвокації як індивідуально, так і в співпраці з колегами через розширення прав і можливостей на особистому та професійному рівнях
• Випускники STEP-UP впливають на політику та розробку програм на місцевому, національному та регіональному рівнях шляхом ефективної адвокації для сприяння доступу до якісних послуг, а також боротьбі зі стигмою та дискримінацією щодо людей, які живуть з ВІЛ, або зазнали його впливу.

Контактні особи:
Леся Тонконог, менеджер проєкту – Tonkonog@aph.org.ua
Інна Гаврилова, старший менеджер з комунікацій – Gavrylova@aph.org.ua