Політики і процедури

Політики і процедури

У своїй діяльності щодо надання грантів та закупівель товарів (робіт, послуг) Альянс Україна керується чинним законодавством України, вимогами донорів коштів (включно з політиками Глобального фонду боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією:

за донорами грантів

Кодекс поведінки постачальників

Кодекс поведінки постачальників

Кодекс поведінки для набувачів коштів Глобального фонду

Кодекс поведінки для набувачів коштів Глобального фонду
Керівництво із закупівель та управління постачанням
Керівництво із закупівель та управління постачанням
Політика забезпечення якості фармацевтичних препаратів
Політика забезпечення якості фармацевтичних препаратів

за ключовими внутрішніми політиками Альянсу Україна, а саме:

Політика гарантування закупівель
Політика гарантування закупівель
Кодекс Етики
Кодекс Етики
Політика щодо конфліктів інтересів
Політика щодо конфліктів інтересів
Політика щодо запобігання шахрайтсва
Політика щодо запобігання шахрайтсва
Політика щодо попередження і розкриття порушень та захисту відповідної активності працівників
Політика щодо попередження і розкриття порушень та захисту відповідної активності працівників
Політика захисту від сексуальних експлуатації, насильства та домагань
Політика захисту від сексуальних експлуатації, насильства та домагань

 за процедурами:

Розділ 12 (Службовий посібник працівника АУ): Політики та процедури надання грантів
Розділ 12 (Службовий посібник працівника АУ): Політики та процедури надання грантів

 за додатками до Угоди про надання субгранту:

Угода про надання Субгранту
Додаток №4 – Терміни Подання Звітності
Додаток №7 – Форми та загальні вимоги до фінансової звітності
Додаток №7.1 – Форма Фінансовий звіт – Майно
Додаток 7.2 – Форма_Фінансовий звіт_Кошти
Додаток №7.3 – Інформація щодо фінансування іншими благодійниками
Додаток №8 – Керівництво із закупівель
Додаток №10 – План інформаційно-освітніх заходів
Додаток №11 – Кодекс поведінки реципієнтів
Додаток №12 – Гарантії та зобов’язання Набувача
Керівництво застосування системи обліку товарно-матеріальних цінностей для працівників складу
Система фінансової відповідальності


Умови надання благодійної допомоги у вигляді майна МБФ «Альянс громадського здоров’я»
(ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ)

Умови надання благодійної допомоги у вигляді майна МБФ «Альянс громадського здоров’я».
Підтвердження про приєднання до Умови надання благодійної допомоги у вигляді майна МБФ «Альянс громадського здоров’я».
Зразок заповнення Підтвердження про приєднання для основних виконавців за Договорами про закупівлю послуг у сфері охорони здоров’я.
Зразок заповнення Підтвердження про приєднання для субпідрядників за Договорами про закупівлю послуг у сфері охорони здоров’я.