Статистика

Статистика

Профілактичні програми для людей, які вживають наркотики ін’єкційно (ЛВНІ)

Протягом 2022 року 50 НУО, 27 мобільних амбулаторій та 16 мобільних команд впроваджували програми профілактики ВІЛ, ІПСШ та ТБ серед ЛВНІ. Клієнти отримували стерильне ін’єкційне обладнання, презервативи та спиртові серветки, консультування, асистоване тестування на ВІЛ, гепатити В,С та сифіліс, а також послуги з раннього виявлення туберкульозу.

У проектах за фінансової підтримки Глобального фонду та ПЕПФАР, 19,529 ЛВНІ отримали мінімальний пакет послуг протягом звітного періоду (шприц або голка, презерватив, консультація), а також 89,240 ЛВНІ пройшли асистоване тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидкого тесту та отримали результати. У 2022 році 5,654 ЛВНІ отримали позитивні результати тесту на ВІЛ, 4,541 ЛВНІ звернулись до ЗОЗ після перенаправлення. 3,820 ЛВНІ підтвердили позитивний результат (були вперше виявлені) та 4,513 ЛВНІ розпочали отримувати АРТ (включаючи тих, хто тестувався/ підтвердив свій результат у попередньому періоді).

Профілактичні програми для секс-працівників (СП)

Протягом 2022 року 34 НУО впроваджували програми профілактики ВІЛ та ІПСШ серед СП. Клієнти отримували презервативи, консультування, асистоване тестування на ВІЛ, гепатити В,С та сифіліс, а також послуги з раннього виявлення туберкульозу.

У проектах за фінансової підтримки Глобального фонду, 4,098 секс-працівників отримали мінімальний пакет профілактичних послуг (презерватив, консультацію), а також 6,970 СП пройшли асистоване тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидкого тесту та отримали результати. У 2022 році 419 СП отримали позитивні результати тесту на ВІЛ, 101 СП звернулися до ЗОЗ після перенаправлення. 71 СП підтвердили позитивний результат тесту (були вперше виявлені) та 92 СП розпочали отримувати АРТ (включаючи тих, хто тестувався/ підтвердив свій результат у попередньому періоді).

Профілактичні програми для чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ)

Протягом 2022 року 33 НУО впроваджували програми профілактики ВІЛ та ІПСШ серед ЧСЧ. Клієнти отримували презервативи, лубриканти, консультування, асистоване тестування на ВІЛ, гепатити В,С та сифіліс, а також послуги з раннього виявлення туберкульозу.
У проектах за фінансової підтримки Глобального фонду та ЮСЕЙД, 8,299 ЧСЧ отримали мінімальний пакет послуг (презерватив та консультацію), а також 9,384 ЧСЧ пройшли асистоване тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидкого тесту та отримали результати. У 2022 році 157 ЧСЧ отримали позитивні результати тесту на ВІЛ, 150 ЧСЧ звернулися до ЗОЗ після перенаправлення. 133 ЧСЧ підтвердили позитивний результат тесту (були вперше виявлені) та 140 ЧСЧ розпочали отримувати АРТ (включаючи тих, хто тестувався/підтвердив свій результат у попередньому періоді).

Профілактичні програми для транс*людей

Протягом 2022 року 12 НУО впроваджували програми профілактики ВІЛ та ІПСШ серед транс*людей. Клієнти отримували презервативи, лубриканти, консультування, асистоване тестування на ВІЛ, гепатити В,С та сифіліс, а також послуги з раннього виявлення туберкульозу.

У проектах за фінансової підтримки Глобального фонду 3,694 транс*людей отримали мінімальний пакет послуг (презерватив та консультацію), а також 3,614 транс*людей пройшли асистоване тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидкого тесту та отримали результати. 10 транс*людей отримали позитивний результат, 8 транс*людей звернулись до ЗОЗ після перенаправлення, підтвердили позитивні результати та розпочали АРТ.

Дослідження серед ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ, реалізовані протягом 2022 року

  1. Потреби ключових груп і неурядових організацій, досвід отримання та надання ВІЛ-сервісів під час війни

Протягом 2022 року Альянс провів декілька оцінок та опитувань щодо потреб представників ключових груп (КГ), їхнього досвіду отримання послуг з профілактики та лікування ВІЛ, адаптації мережі неурядових організацій (НУО) до надання відповідних сервісів. Усі напрацювання були систематизовані і представлені в «Узагальненому звіті за результатами досліджень та рутинного моніторингу серед ключових груп і фахівців неурядових організацій щодо потреб, отримання та надання ВІЛ-сервісів під час війни в Україні» (https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/09/Report_War__5.09.2022_Red_Red.pdf), підготовка якого стала можливою у межах проєкту «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної інформації в Україні».

Серед основних тем, висвітлених в межах досліджень: зміни в повсякденному житті людей, які вживають наркотики ін’єкційно (ЛВНІ), чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ), секс-працівників (СП) та транс*людей після 24 лютого 2022 року; ризиковані практики КГ в умовах війни; досвід користування послугами НУО та потреби клієнтів; досвід отримання АРТ, ЗПТ та ПрЕП в умовах війни; функціонування НУО в умовах війни та виклики, які виникають у фахівців організацій, під час надання послуг.

Результати дослідження були презентовані на засіданні спільного кластеру щодо ВІЛ, туберкульозу та гепатитів під координуванням ВООЗ та Центру громадського здоров’я, а досвід проведення досліджень щодо ВІЛ в умовах повномасштабної війни представлені на Третьому науковому семінарі з питань ВІЛ, гепатиту С і туберкульозу у Східній Європі та Центральній Азії, EECA INTERACT 2022, що відбувся 13-14 грудня 2022 року у м. Рига, Латвія (https://eeca-interact.org/).

  1. Бар’єри і фасилітатори до виявлення ВІЛ-інфекції, початку лікування та утримання на АРТ серед ЛВНІ до 25 років та жінок-ЛВНІ під час війни в Україні

У межах проєкту «Удосконалення каскаду лікування ВІЛ для ключових груп населення шляхом диференційованого виявлення нових випадків та залучення до лікування, нарощення потенціалу ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» та стратегічної інформації в Україні» проведено дослідження «Бар’єри і фасилітатори до виявлення ВІЛ-інфекції, початку лікування та утримання на АРТ серед ЛВНІ до 25 років та жінок-ЛВНІ під час війни в Україні» (https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/Report-barriers-HIV-among-PWID-Ukr.pdf.pdf).

За результатами цього дослідження визначено профіль молодих ЛВНІ та жінок ЛВНІ, які не тестуються на ВІЛ, не розпочали лікування або не продовжують його; проаналізовано сприйняття, бар’єри та мотивація до тестування на ВІЛ та початку прийому АРТ; досліджень перешкоди та складнощі в регулярному прийомі препаратів та утриманні на АРТ; вивчено роль фахівців і найближчого оточення у початку та регулярному прийомі АРТ, а також інформаційні канали та меседжі, які доцільно використовувати для залучення цільових груп до ВІЛ-послуг. Додатково проаналізовано потреби ЛВНІ у таких сервісах як ЗПТ, лікування гепатитів та ІПСШ.

Окремим питанням, якому приділялась увага у межах дослідження, було визначення впливу війни на тестування, початок лікування та утримання на АРТ. В умовах повномасштабної війни учасники говорять про відсутність сенсу піклуватися про власне здоров’я, а відповідно, проходити тестування та починати лікування. Деякі з них не мають коштів для поїздок у медичні заклади, покладаються на слова знайомих і друзів про, наприклад, знищені сайти АРТ або медичні установи в населеному пункті та переважно перебільшують наявні перешкоди, використовуючи поточні умови радше як виправдання не дізнаватися про свій ВІЛ-статус або не розпочинати лікування.


Статистика 2001-2021

Статистика 2001-2021

Дані програмного моніторингу 2015

Дані програмного моніторингу 2015

Дані програмного моніторингу 2016

Дані програмного моніторингу 2016

Дані програмного моніторингу 2017

Дані програмного моніторингу 2017

Дані програмного моніторингу 2018

Дані програмного моніторингу 2018

Дані програмного моніторингу 2019

Дані програмного моніторингу 2019

Дані програмного моніторингу 2020

Дані програмного моніторингу 2020

Дані програмного моніторингу 2022

Дані програмного моніторингу 2021

Дані програмного моніторингу 2022

Дані програмного моніторингу 2022