Проект Французької міжнародної експертизи ініціативи 5%

франц. проет 2Проект Французької міжнародної експертизи
ініціативи 5%

Назва проекту: Розбудова потенціалу з метою реалізації якісних ґендерно-чутливих інтервенцій зі Зменшення Шкоди в Україні

Термін впровадження: 15 березня 2015 року – 15 березня 2018 року

 

Кошторисна вартість: 997548 євро

 

Мета проекту: розширення доступу споживачок ін’єкційних наркотиків та їх сексуальних партнерів до якісних послуг із профілактики ВІЛ/ІПСШ через впровадження гендерно-чутливого підходу.

 Завдання проекту:

 • Розробка та впровадження гендерно-чутливих моделей надання профілактичних послуг.
 • Підвищення кваліфікації та підтримка професійного розвитку співробітників ВІЛ-сервісних НУО, державних установ щодо застосування гендерно-чутливого підходу у програмах зменшення шкоди й надання соціально-медичних послуг споживачкам ін’єкційних наркотиків та їх сексуальним партнерам.

 Основні досягнення проекту за 2015-2017 р.

В рамках проекту для залучення та утримання жінок використовувався комплексний підхід, який включав в себе:

 • Залучення жінок у проекти зменшення шкоди за допомогою ланцюгових механізмів пошуку клієнток та проведення інформаційно-освітньої роботи щодо сексуального та репродуктивного здоров’я за принципом «рівний – рівному» в рамках інтервенції «Залучення силами рівних» (Peer driven intervention (PDI));
 • Консультування пар, що вживають ін’єкційні наркотики, спрямоване на налагодження гармонійних стосунків у парі, зміну поведінкових практик на безпечніші, формування відповідального ставлення до здоров’я один одного;
 • Підвищення самооцінки, формування рольової та особистісної самоідентифікації жінок, що вживають наркотики, за допомогою спеціально розробленої соціально-психологічної гри «Янова»;
 • Формування лідерського потенціалу жінок в рамках спеціально розроблених структурованих навчальних групових сесій за моделлю Group-Level Impact (GLI) intervention;
 • Переадресація та супровід клієнтів з позитивним результатом швидкого тесту на ВІЛ або гепатит до відповідних фахівців з метою подальшої діагностики та лікування;
 • Мотивування нових клієнтів до регулярного використання послуг зменшення шкоди.

За три роки реалізації проекту такий комплексний підхід дав можливість збільшити кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, насамперед жінок, що прихильні до програм зменшення шкоди, а саме:

 • Методом PDI залучено 4430 нових клієнтів та клієнток з числа СІН п’ятьма пілотними проектами «ПрофіГендер» (організації «Конвіктус», м. Київ, «Шлях до дому», м. Одеса, «Вікторія», м. Хмельницький, «Повернення до життя», м. Кропивницький, «Громадське здоров’я» м. Кривий Ріг). Протягом двох років ці клієнтки/ти на базі пілотних проектів регулярно отримували послуги з інформування, консультування на актуальні для них теми, брали участь у різноманітних групових заняттях тощо. Всі клієнтки/ти перенаправлялися до проектів зменшення шкоди, які фінансуються Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією (ГФ) для отримання послуг з консультування та тестування на ВІЛ, гепатити, а в разі потреби і з кейс-менеджменту тощо. 1666 ЛВІН на регулярній основі одночасно користувалися як послугами проекту «ПрофіГендер», так і послугами проектів зменшення шкоди, що фінансуються ГФ.
 • Всього 5 організацій провели понад 360 групових занять, в яких взяли участь 1800 ЛВІН. Основними темами консультацій, інформування та групових занять були: сексуальне та репродуктивне здоров’я, вірусні гепатити, інфекції, що передаються статевим шляхом, правила безпечних сексуальних відносин, правила менш небезпечного вживання наркотиків, допомога при передозуванні тощо. Під час консультацій та групових занять також проводилося відпрацювання практичних навичок правильного використання презервативу та ін’єкційних інструментів. Серед додаткових занять були наступні: «Виховання дітей», «Комп’ютерна грамотність», «Кулінарія», «Здорове харчування», «Працевлаштування: навчаємося складати резюме», «Домашній бюджет», «Самооцінка і медитація» тощо. Під час цих занять розглядалися питання гендерних ролей, гендерної рівності та профілактики ризикованої поведінки.
 • Пройшли повний цикл інтерактивного консультування (4 консультації на різні теми з елементами відпрацювання практичних навичок) і покращили стосунки 147 пар, що вживають наркотики. Зокрема пари навчилися спілкуватися, домовлятися про безпечні практики сексуальних стосунків та вживання наркотиків, правильно використовувати презерватив, надавати допомогу при передозуваннях тощо.
 • 253 клієнтки проекту успішно пройшли всі структуровані групові сесії і стали волонтерами вторинного обміну, які проводять активну просвітницьку діяльність серед ЛВІН, та лідерками спільнот. Так, наприклад, 3 клієнтки проекту з м. Кривий Ріг об’єдналися та зареєстрували нову організацію: Дніпропетровський обласний філіал благодійної організації «Всеукраїнська благодійна організація «Легалайф-Україна».
 • Було проведено 226 сеансів гри «Янова», в яких взяли участь 981 жінок та чоловіків з числа клієнтів проекту. Це дало їм можливість підняти самооцінку, отримати інформацію щодо послуг проекту та прийняти усвідомлене рішення отримувати послуги зі зменшення шкоди на регулярній основі.
 • На 3 сайтах ЗПТ (Кіровоградський обласний наркодиспансер, Одеський міський протитуберкульозний диспансер, Київська міська наркологічна клініка «Соціотерапія») запроваджено модель підтримки жінок «Наставництво». Наставниці проводили роботу щодо консультаційного супроводу та підтримки нових клієнток програми ЗПТ. Підхід «Наставництво» базується на об’єднанні клієнток ЗПТ за принципом роботи «Рівний-Рівному». Всього на 3 сайтах ЗПТ працювало 38 наставниць. Завдяки роботі наставниць на цих сайтах спостерігався ріст прихильності жінок до програми, кількості відмов від додаткового вживання «вуличних» наркотиків та/або алкоголю тощо. Ці наставниці допомогли 68 жінкам розвіяти міфи та стереотипи щодо ЗПТ, отримати знання з різних аспектів, зокрема, ЗПТ та вагітність, репродуктивне і сексуальне здоров’я. Завдяки своїй роботі наставниці були включені у волонтерську діяльність, отримали навички роботи з навчання рівних, удосконалили навички ефективної комунікації. Це дало можливість більшості наставниць стати волонтерками в проектах зменшення шкоди, а 5 жінкам отримати роботу в якості аутріч-працівниць, кейс-менеджерів в ВІЛ-сервісних НУО.

ВІЛ-сервісні НУО, що брали безпосередню участь у проекті, а також ті, що проходили стажування на їх базі, включили послуги, окремі інтервенції й методи роботи, розроблені та пропілотовані в рамках проекту, до пакету послуг, які надаються клієнтам програм зменшення шкоди за кошти різних донорів. Крім цього, ці НУО докладають зусиль для отримання фінансування цих послуг з місцевого бюджету через різні механізми. Наприклад, «Конвіктус-Україна» подав запит до районної державної адміністрації Деснянського району м. Києва на фінансування інтервенції «Консультування пар споживачів ін’єкційних наркотиків». Одеський благодійний фонд «Шлях до дому» адвокатує механізм отримання фінансування в тому числі гендерно-чутливих послуг зі зменшення шкоди, через закупівлю послуг у НУО комунальною установою тощо.

Зважаючи на те, що в Україні гендерно-чутливий підхід ще масштабно не впроваджений, проект включав компонент навчання та підтримки професійного розвитку фахівців різних спеціальностей, які забезпечують безперервність континууму послуг для споживачів ін’єкційних наркотиків. Завдяки впровадженим в рамках проекту курсам підвищення кваліфікації та навчальним візитам/стажуванням було навчено мультидисциплінарні команди з усіх регіонів України. Фахівці, що входили до складу цих команд надають гендерно-чутливі та гендерно-орієнтовані соціально-медичні послуги представникам різних цільових груп, включаючи групи найвищого ризику, що забезпечує довготривалий ефект від впровадження проекту.

В рамках курсів підвищення кваліфікації розроблено та впроваджено 4 нові навчальні програми:

 • 72-годинна програма «Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням гендерно-чутливого підходу», партнерами якої були Міністерство соціальної політики України, Національний педагогічний університет ім. Драгоманова, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.
 • 108-годинна програма «Надання соціальних та медичних послуг підліткам та молоді з числа груп ризику з урахуванням гендерного підходу». Партнерами у розробці та впровадженні даного курсу були Міністерство соціальної політики України, Міністерство молоді та спорту України, Український центр громадського здоров’я, Академія праці, соціальних відносин та туризму.
 • 108-годинна програма «Специфіка соціальної роботи серед підлітків та молоді з вразливих категорій населення враховуючи гендерно-чутливий підхід». У впровадженні цих курсів партнерами були Міністерство соціальної політики України, Міністерство молоді та спорту України, Державний інститут сімейної та молодіжної політики.
 • 48-годинна програма «Особливості застосування гендерного підходу при проведенні соціальної та профілактичної роботи в умовах установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та до клієнтів уповноваженого органу пробації». Партнери курсу: Міністерство юстиції України, Національний педагогічний університет ім. Драгоманова.

Мультидисциплінарні команди, що проходили навчання на курсах підвищення кваліфікації, включали представників ВІЛ-сервісних НУО, фахівців центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних центрів соціального обслуговування населення, управлінь соціального захисту, медичних працівників лікувально-профілактичних закладів (лікарі, медичні сестри), викладачів вищих навчальних закладів тощо. Всього протягом 2016-2017 рр. навчання пройшли 478 фахівців, з них 301 особа отримала свідоцтво державного зразку щодо підвищення кваліфікації, а інші – сертифікати щодо навчання.

Розроблені навчальні програми затверджені Вченими радами усіх навчальних закладів і увійшли до навчально-методичних комплексів.

Викладачі вищих навчальних закладів, що пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації за переліченими вище програмами, розробили заняття з гендерної тематики, включили їх в окремі навчальні курси та викладають в своїх ВНЗ.

За результатами впровадження курсів підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціально-медичні послуги, видано навчальний посібник «Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням гендерно-чутливого підходу».

Протягом 2016 року проведено 10 навчальних візитів/стажувань на базі пілотних проектів «ПрофіГендер» в 5 регіонах, в яких взяли участь 115 осіб – представники НУО, що впроваджують програми Зменшення шкоди, догляду та підтримки ЛЖВ, лікувальних закладів, державних соціальних закладів та установ, пенітенціарної служби тощо. Під час навчальних візитів усі учасники були ознайомлені з роботою пілотних проектів «ПрофіГендер», мали можливість поспілкуватися з працівниками та клієнтами проекту. Також вони отримали теоретичні знання щодо основних гендерних понять, гендерно-чутливих послуг, консультування, та сформували практичні навички використання соціально-психологічної профілактичної гри «Янова», розробки гендерної політики організації та супервізії тощо. Готували та проводили навчальні візити супервізори проекту разом з фахівцями пілотних проектів.

В рамках проекту вперше в Україні реалізовано дослідження сучасної наркосцени, що включало в себе вивчення та опис портретів споживачів ін’єкційних наркотиків, гендерні аспекти вживання психоактивних речовин та пов’язаних з ним форм поведінки. Зважаючи на те, що українська наркосцена стрімко змінюється, з’являються нові психоактивні речовини, що викликають різні побічні ефекти, включаючи високий ризик передозувань, а також спричиняють суттєвий вплив на психічне здоров’я споживачів, необхідні ретельне вивчення цих явищ. Результати дослідження ляжуть в основу розробки інноваційних стратегій аутріч-роботи, комбінації послуг та моделей їх надання. 

z1

Про проект

z2
Публікації проекту
z3
Відеоматеріали проекту
·     Експертно-консультативна група проекту
·     експерти і консультанти про проект
·    Короткий виклад результатів дослідження
·    Аналітичний звіт
·    Ґендерний аспект в програмах ЗШ
·    Ґендер і зменшення шкоди. Основи
·    Бюлетень
· Реалізація гендерних підходів в програмах ЗПТ. Тренінговий модуль
· Коротке викладення аналітичного звіту за результатами аналізу впровадження проекту «ПрофіҐендер» (за 2016 р.).
· Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням ґендерно-чутливого підходу. Навчальний посібник для курсів підвищення кваліфікації фахівців, що надають соціально-медичні послуги
· Інструкція гри Янова
· Оптимізація міжсекторальної співпраці сімейних лікарів та соціальних працівників у процесі надання соціально-медичних послуг групам підвищеного ризику інфікування ВІЛ, туберкульозом, вірусними гепатитами та людям, які живуть з ВІЛ (методичні рекомендації)
· Методичні рекомендації щодо впровадження ґендерно-чутливих послуг в програми замісної підтримувальної терапії
· Методичний комплекс «Впровадження та функціонування системи супервізійної підтримки»: Книга 1. Алгоритм впровадження та функціонування системи супервізійної підтримки
Методичний комплекс «Впровадження та функціонування системи супервізійної підтримки»: Книга 2. Методичні рекомендації щодо впровадження супервізіїі для співробітників НУО (за результатами роботи проекту «Посилення потенціалу для впровадження якісних ґендерно-чутливих інтервенцій зменшення шкоди в Україні»)
Методические рекомендации по внедрению гендерно-чувствительных услуг в проекты снижения вреда.
·   Відеофільм щодо результатів дослідження
·   Ролики з інтерв’ю «Учасники про проект»
· Ролики з інтерв’ю  «Учасники про проект в програмі ЗПТ»
· Відеопрезентації пілотних проектів Профігендер