Покращення якості та стійкості медикаментозного підтримуючого лікування в Україні

якость


«Покращення якості та стійкості медикаментозного підтримуючого лікування в Україні»

– проект, що впроваджується за фінансової підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань США, згідно з Надзвичайним планом Президента США по боротьбі зі СНІДом (PEPFAR) в період з 01 лютого 2016 року по 31 січня 2021 року з бюджетом у розмірі $ 2 500 000.

Метою проекту є надання адресної технічної допомогу програмам МПЛ в Україні та стимулювати їх розвиток задля покращення якості та стійкості програм і отримання довгострокових позитивних результатів у соціальній сфері та здоров’ї пацієнтів МПЛ.

Основні цілі проекту:

  1. Визначення, опис, апробування та оцінка стійких моделей МПЛ.
  2. Покращення якості послуг та ефективності МПЛ.
  3. Впровадження інтегрованих моделей надання послуг (ТБ, АРТ та МПЛ, психосоціальний супровід).
  4. Покращення послуг із супроводу пацієнтів, які завершили/завершують МПЛ, впровадження моделей надання послуг.
  5. Підтримка розширення МПЛ в м. Києві та на проектних сайтах в інших пріоритетних регіонах PEPFAR.

Підхід:

Впровадження проекту базується на ефективній та довготривалій співпраці з ДУ «Центр Громадського здоров’я МОЗ України» (ЦГЗ), БО «Український інститут політики громадського здоров’я» (УІПГЗ), БО «Надія та Довіра» (НД) та ГО «Українська асоціація сімейної медицини» (УАСМ), що в свою чергу дасть змогу отримати максимальну користь від участі ключових партнерів. Основні зусилля Альянсу направлені на впровадження та координування основних програмних дій в 6 пріоритетних регіонах PEPFAR, розробку та впровадження моделей МПЛ, організацію надання інтегрованої допомоги, впровадження моделей підтримки пацієнтів, які завершили/завершують програму МПЛ, адвокацію впровадження ефективних моделей МПЛ на національному рівні. Залучення ЦГЗ до проекту сприяє організаційній та методологічній підтримці, забезпечення інституалізації МПЛ та удосконаленні законодавства. УІПГЗ надає допомогу в проведені оцінювання, розробці та впровадженні протоколів, керівництв та проведенні навчання. НД допомагає у впровадженні адвокаційного компоненту та заходах, які спрямовані на захист прав пацієнтів МПЛ. УАСМ координує заходи із навчання та залучення сімейних лікарів до програми МПЛ.

Стратегія впровадження проекту відповідає основним засадам Регіонального операційного плану PEPFAR, Загальнодержавної програми протидії ВІЛ/СНІДу на 2014-2018 р. та завданням Ініціативи Fast Track Cities.

Очікувані результати проекту:

  • Впроваджені, оцінені та поширені на національному рівні стійкі моделі МПЛ;
  • Покращена якість медичної допомоги шляхом навчання персоналу сучасним методам і підходам із медичного та психосоціального супроводу пацієнтів МПЛ, із акцентом на наданні інтегрованої допомоги;
  • Удосконалена нормативно – правова база по МПЛ;
  • Зменшено кількість існуючих бар’єрів та покращено доступ до МПЛ, особливо для ВІЛ-позитивних пацієнтів;
  • Усі ВІЛ-позитивні пацієнти на сайтах проекту отримують АРТ;

 Контактна особа: Віктор Коломієць.