Альянс громадського здоров’я у співпраці з Партнерством «Зупинимо туберкульоз» розпочав  реалізацію проекту  “Інструменти оцінювання спільнот, прав та гендерних аспектів в контексті ТБ в Україні”. В рамках проекту передбачено проведення дослідження, особливістю якого є залучення широкого кола зацікавлених сторін.

Дане дослідження ґрунтується на інструментах, розроблених Stop TB Partnership, а саме:   інструменті оцінки гендерних аспектів в сфері ТБ/ВІЛ та інструменті збору даних для планування заходів, спрямованих на ключові уразливі групи та групи з недостатнім рівнем забезпеченості послугами. Очікується, що результати даного дослідження стануть джерелом корисної інформації для посилення національної відповіді на епідемію ТБ та ТБ/ВІЛ.

Соціокультурні норми в багатьох країнах стають причиною стигми, дискримінації та гендерної нерівності. Зокрема, гендер може визначати певні особливості звернення за послугами в сфері охорони здоров’я, бар’єри, що з цим пов’язані, та умови їхнього подолання чоловіками, жінками, хлопцями або дівчатами, трансгендерними людьми. Дослідження допоможе визначити, як стигма та дискримінація, в свою чергу, ведуть до пізнього діагностування, низьких результатів лікування, втрату пацієнтів та відмову у доступі до послуг з діагностики та лікування ТБ. Використання гендерного підходу до оцінки протитуберкульозної програми сприятиме визначенню бар’єрів, що допоможе у розробці відповідних інтервенцій з урахуванням певних ризиків для чоловіків і жінок, хлопців та дівчат, а також людей з іншими гендерними ідентичностями в рамках протитуберкульозних програм.

Застосування другого інструменту допоможе сфокусувати увагу на ключових та уразливих групах, групах з недостатнім рівнем забезпеченості послугами у сфері ТБ, які мають підвищений ризик розвитку захворювання у зв’язку з  біологічними та поведінкові факторами. Ці групи відрізняються в різних країнах, але в усіх випадках йдеться про людей, які, скоріш за все, не охоплені послугами в системі охорони здоров’я та зазнають особливо негативних наслідків від туберкульозу. В рамках проекту планується відобразити існуючі підходи до ключових груп населення, а також забезпечити врахування нашою системою охорони здоров’я усіх груп населення, які мають високі ризики.

Перша зустріч зацікавлених сторін для представлення інструментів оцінювання та забезпечення публічних консультацій запланована на 24 листопада 2017 року. Широкому колу зацікавлених сторін, запрошених на зустріч, буде запропоновано внести свій вклад в оцінку шляхом обміну досвідом та експертизою, розробки та здійснення подальших заходів, заснованих на рекомендаціях дослідження. В рамках проекту планується аналіз отриманої інформації та проведення двох фокус-груп з жінками та чоловіками, які постраждали від ТБ. Крім того, дослідженням передбачено проведення глибинних інтерв’ю з різними групами та зацікавленими сторонами для збору якісної інформації, що стане підґрунтям для подальшого аналізу і підготовки рекомендацій з посилення національної відповіді на проблему ТБ.