Альянсом підготовлено фінальний звіт за результатами проекту «Інструменти оцінювання спільнот, прав та гендерних аспектів в контексті ТБ», який було реалізовано в Україні спільно з Партнерством «Зупинимо туберкульоз». Проект було впроваджено у співпраці із Українським Інститутом політики громадського здоров’я, в координації з Центром громадського здоров’я МОЗ України і тісній взаємодії з ключовими спільнотами та активістами в сфері боротьби з ТБ. Звіт ґрунтується на даних за період жовтень-грудень 2017р.
В рамках проекту було проведено унікальне для нашої країни дослідження, особливістю якого стало залучення широкого кола зацікавлених сторін. Дане дослідження ґрунтувалося на інструментах, розроблених Stop TB Partnership, а саме: інструменті оцінки гендерних аспектів в сфері ТБ/ВІЛ (Stop TB Partnership, UNAIDS) та інструменті збору даних для планування заходів, спрямованих на ключові уразливі групи та групи з недостатнім рівнем забезпеченості послугами (STOP TB Partnership). Результати дослідження представляють собою корисну інформацію для посилення національної відповіді на епідемію ТБ та ТБ/ВІЛ в Україні.
Використання гендерного підходу до оцінки протитуберкульозної програми сприяло визначенню бар’єрів, що допоможе у розробці відповідних інтервенцій з урахуванням певних ризиків для чоловіків і жінок, хлопців та дівчат, а також людей з іншими гендерними ідентичностями в рамках протитуберкульозних програм, адже гендер визначає певні особливості звернення за послугами в сфері охорони здоров’я, бар’єри, що з цим пов’язані, та умови їхнього подолання. Серед ключових знахідок, отриманих під час збору інформації за якісним компонентом дослідження (дві фокус-групи з жінками та чоловіками, які постраждали від ТБ, та глибинні інтерв’ю в чотирьох регіонах України з представниками спільнот, НУО, міжнародних організацій, державних установ та фтизіатрами), були визначені специфічні потреби жінок, чоловіків та трансгендерних осіб щодо діагностики та лікування ТБ. З огляду на значну кількість гендерно обумовлених потреб пацієнтів, амбулаторна форма лікування виступає як така, що може найкращим чином задовольнити їх без значного додаткового фінансово-організаційного тягаря на систему охорони здоров’я.
В рамках проекту були також відображені існуючі підходи до ключових груп населення, що забезпечить врахування нашою системою охорони здоров’я усіх груп населення, які мають високі ризики. Детально відібрані фактори, що впливають на ризик захворювання у різних ключових груп, дозволили зробити вичерпний перелік таких груп. Даний інструмент пропонується щорічно переглядати та в разі необхідності доопрацьовувати на національному та регіональному рівнях. Він також може використовуватися громадськими організаціями, як вагомий інструмент адвокаційної діяльності.
З детальним Звітом дослідження пропонуємо ознайомитися українською мовою  та англійською мовою.