Альянс громадського здоров’я у співпраці з Партнерством «Зупинимо туберкульоз» реалізував проект  “Інструменти оцінювання спільнот, прав та гендерних аспектів в контексті ТБ в Україні”. В рамках проекту було проведено дослідження, особливістю якого стало залучення широкого кола зацікавлених сторін.

Дане дослідження ґрунтується на інструментах, розроблених Stop TB Partnership, а саме:   інструменті оцінки гендерних аспектів в сфері ТБ/ВІЛ (Stop TB Partnership, UNAIDS)  та інструменті збору даних для планування заходів, спрямованих на ключові уразливі групи та групи з недостатнім рівнем забезпеченості послугами (STOP TB Partnership). Результати дослідження надали корисну інформацію для посилення національної відповіді на епідемію ТБ та ТБ/ВІЛ.

Соціокультурні норми в багатьох країнах стають причиною стигми, дискримінації та гендерної нерівності. Зокрема, гендер може визначати певні особливості звернення за послугами в сфері охорони здоров’я, бар’єри, що з цим пов’язані, та умови їхнього подолання чоловіками, жінками, хлопцями або дівчатами, трансгендерними людьми. Використання гендерного підходу до оцінки протитуберкульозної програми сприяло  визначенню бар’єрів, що допоможе у розробці відповідних інтервенцій з урахуванням певних ризиків для чоловіків і жінок, хлопців та дівчат, а також людей з іншими гендерними ідентичностями в рамках протитуберкульозних програм.

В рамках проекту, окрім «кабінетного аналізу» було проведено  дві фокус-групи з жінками та чоловіками, які постраждали від ТБ. Крім того,  під час дослідження проведено глибинні  інтерв’ю в чотирьох регіонах України  з різними групами та зацікавленими сторонами для збору якісної інформації, що стало підґрунтям для подальшого аналізу і підготовки рекомендацій з посилення національної відповіді на проблему ТБ.

Серед ключових знахідок, отриманих під час збору інформації за якісним компонентом дослідження, були визначені специфічні потреби жінок, чоловіків та трансгендерних осіб щодо діагностики та лікування ТБ. Зокрема, учасники фокус-груп наголошували на необхідності розподілення «гендерних потоків», т.б. розділення потоків черг для здачі мокротиння для чоловіків та жінок, забезпечення палат для окремого перебування людей с трансгендерною ідентичністю під час стаціонарного лікування; забезпеченні фізіологічно-гігієнічних умов в лікувальних закладах з врахуванням гендерної складової, в тому числі забезпечення розділення туалетів та душових на жіночі та чоловічі або забезпечення них звукоізоляційною перегородкою; створення психологічно комфортних умов для діагностики, наприклад, наявність в кабінетах ширми, за якою жінки можуть комфортно роздягнутися до поясу тощо.  З огляду на значну кількість гендерно обумовлених потреб пацієнтів, амбулаторна форма лікування виступає як така, що може найкращим чином задовольнити їх без значного додаткового фінансово-організаційного тягаря на систему охорони здоров’я.

Застосування другого інструменту  сфокусувало увагу на ключових та уразливих групах, групах з недостатнім рівнем забезпеченості послугами у сфері ТБ, які мають підвищений ризик розвитку захворювання у зв’язку з  біологічними та поведінкові факторами. Ці групи відрізняються в різних країнах, але в усіх випадках йдеться про людей, які, скоріш за все, не охоплені послугами в системі охорони здоров’я та зазнають особливо негативних наслідків від туберкульозу. В рамках проекту були  відображені існуючі підходи до ключових груп населення, що  забезпечить врахування нашою системою охорони здоров’я усіх груп населення, які мають високі ризики. Детально відібрані фактори, що впливають на ризик захворювання у різних ключових груп, дозволили зробити вичерпний перелік таких груп. Даний інструмент пропонується щорічно переглядати та в разі необхідності доопрацьовувати на національному та регіональному рівнях. Він також може використовуватися громадськими організаціями, як вагомий інструмент адвокаційної діяльності. Зі свого боку Альянс громадського здоров’я рекомендуватиме затвердити його на національному рівні, а представник Центру громадського здоров’я МОЗ України зазначила, що у відомстві повністю згодні з отриманими під час дослідження висновками та на своєму рівні приділятимуть увагу їхньому врахуванню та будуть адвокатувати разом з громадянським суспільством зазначені зміни.

Загалом, протягом реалізації проекту було проведено дві зустрічі зацікавлених сторін для представлення інструментів оцінювання та забезпечення публічних консультацій. Широке  коло зацікавлених сторін, запрошених на зустріч,  внесли  свій вклад в оцінку шляхом обміну досвідом та експертизою, а також залученням до розробки та здійснення подальших заходів, заснованих на рекомендаціях дослідження.

Стратегічні напрацювання та результати дослідження з питань гендерних бар’єрів та ключових груп в аспекті туберкульозу, що проводиться в Україні Альянсом громадського здоров’я у співпраці з Партнерством “Зупинимо ТБ”, будуть враховані в національних нормативних документах в сфері ТБ.  Детальний звіт дослідження планується представити у січні 2018 року.