Політики і процедури

Політики і процедури

У своїй діяльності щодо надання грантів та закупівель товарів (робіт, послуг) Альянс Україна керується чинним законодавством України, вимогами донорів коштів (включно з політиками Глобального фонду боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією:

за донорами грантів

Кодекс поведінки постачальників

Кодекс поведінки постачальників

Кодекс поведінки для набувачів коштів Глобального фонду

Кодекс поведінки для набувачів коштів Глобального фонду
Керівництво із закупівель та управління постачанням
Керівництво із закупівель та управління постачанням
Політика забезпечення якості фармацевтичних препаратів
Політика забезпечення якості фармацевтичних препаратів

за ключовими внутрішніми політиками Альянсу Україна, а саме:

Політика гарантування закупівель
Політика гарантування закупівель
Кодекс Етики
Кодекс Етики
Політика щодо конфліктів інтересів
Політика щодо конфліктів інтересів
Політика щодо запобігання шахрайтсва
Політика щодо запобігання шахрайтсва
Політика щодо попередження і розкриття порушень та захисту відповідної активності працівників
Політика щодо попередження і розкриття порушень та захисту відповідної активності працівників

 за процедурами:

Розділ 12 (Службовий посібник працівника АУ): Політики та процедури надання грантів
Розділ 12 (Службовий посібник працівника АУ): Політики та процедури надання грантів