Політики і процедури

Політики і процедури

У своїй діяльності щодо надання грантів та закупівель товарів (робіт, послуг) Альянс Україна керується чинним законодавством України, вимогами донорів коштів (включно з політиками Глобального фонду боротьби із СНІД, туберкульозом та малярією:

за донорами грантів

Кодекс поведінки постачальників

Кодекс поведінки постачальників

Кодекс поведінки для набувачів коштів Глобального фонду

Кодекс поведінки для набувачів коштів Глобального фонду
Керівництво із закупівель та управління постачанням
Керівництво із закупівель та управління постачанням
Політика забезпечення якості фармацевтичних препаратів
Політика забезпечення якості фармацевтичних препаратів

за ключовими внутрішніми політиками Альянсу Україна, а саме:

Політика гарантування закупівель
Політика гарантування закупівель
Кодекс Етики
Кодекс Етики
Політика щодо конфліктів інтересів
Політика щодо конфліктів інтересів
Політика щодо запобігання шахрайтсва
Політика щодо запобігання шахрайтсва
Політика щодо попередження і розкриття порушень та захисту відповідної активності працівників
Політика щодо попередження і розкриття порушень та захисту відповідної активності працівників

 за процедурами:

Розділ 12 (Службовий посібник працівника АУ): Політики та процедури надання грантів
Розділ 12 (Службовий посібник працівника АУ): Політики та процедури надання грантів

 за додатками до Угоди про надання субгранту:

Угода про надання Субгранту
Додаток №4 – Терміни Подання Звітності
Додаток №7 – Форми та загальні вимоги до фінансової звітності
Додаток №7.1 – Форма Фінансовий звіт – Майно
Додаток №7.2 – Форма Фінансовий звіт – Кошти
Додаток №7.3 – Форма Реєстр договорів
Додаток №7.4 – Інформація щодо фінансування іншими благодійниками
Додаток №8 – Керівництво із закупівель
Додаток №10 – План інформаційно-освітніх заходів
Додаток №11 – Кодекс поведінки реципієнтів
Додаток №12 – Гарантії та зобов’язання Набувача
Детальна інструкція з підготовки та складання фінансової звітності (червень 2013)
Додатки до детальної інструкції з підготовки та складання фінансової звітності (червень 2013)
Керівництво застосування системи обліку товарно-матеріальних цінностей для працівників