Статистика

Статистика

Україна залишається в категорії країн з концентрованою стадією епідемії ВІЛ-інфекції, що зосереджена серед окремих груп населення високого ризику інфікування ВІЛ. Сьогодні епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні знову характеризується певним зниженням кількості зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції на загальнонаціональному рівні: 19,273 випадки в 2014 році (без врахування АР Крим та Севастополя), що на 5% менше в порівняні із 2013 роком. Загальна ж кількість осіб, які перебувають на обліку у зв’язку із ВІЛ-інфекцією на кінець звітного періоду, становила 137,970.

Зменшення абсолютної кількості СІН серед вперше зареєстрованих випадків ВІЛ інфекції спостерігається останні 7 років з 6,558 випадків у 2008 році до 4,670 випадків у 2014 (без врахування АР Крим та Севастополя).

У структурі шляхів передачі ВІЛ, частка статевого шляху передачі серед осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції на кінець 2014 р. складає 69,2%. Збільшення долі ВІЛ-позитивних осіб, що були інфіковані статевим шляхом викликає суттєве занепокоєння і потребує від організацій, що займаються профілактикою зосередженості і змін у підході щодо надання послуг представникам групам ризику та їх партнерам, які і наразі мають значний вплив на епідемію. Воєнно-політичний конфлікт на Сході України та анексія АР Криму суттєво вплинули на моніторинг епідеміологічної ситуації в цих регіонах. На сьогоднішній день реєстрація виявлених випадків ВІЛ та лабораторний моніторинг пацієнтів ускладнені в Донецькій та Луганській областях, та взагалі не звітуються на національний рівень медичними установами АР Крим та м. Севастополь. Ситуація, що склалась призводить до підвищення рівня внутрішньої міграції серед ЛЖВ з окупованих територій України на решту території. Так, згідно даних ДУ «Українського центру контролю за соціально-небезпечними хворобами МОЗ України», кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які прибули з Донецької та Луганської областей, АР Крим та були взяті під медичний нагляд протягом 2014 року становить 360 осіб. Найбільше кількість зафіксована в м. Києві (130 осіб) та Одеській області (56 осіб).


83

Статистика 2001-2016