Статистика

Статистика

Профілактичні програми для споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) та їх партнерів

Протягом першого півріччя 2018 року 50 організацій впроваджували програми профілактики ВІЛ серед ЛВНІ. Клієнти отримували стерильне ін’єкційне обладнання (первинний та вторинний обмін шприців), презервативи та спиртові серветки, консультування, тестування на ВІЛ та гепатит С, а також послуги з раннього виявлення туберкульозу. Клієнти отримували послуги на стаціонарних пунктах, на аутріч-маршрутах, в мобільних клініках та аптеках.

148,416 ЛВНІ отримали мінімальний пакет послуг протягом протягом першого півріччя 2018 року (шприц або голка, презерватив, консультація). 93,777 ЛВНІ пройшли швидке тестування на ВІЛ та отримали результати. 3,057 ЛВІН отримали позитивні результати тесту. 2,452 ЛВНІ звернулись до ЗОЗ, 1,399 ЛВНІ підтвердили позитивний результат. Під медичний нагляд були взятті 1,427 ЛВНІ, 1,641 ЛВНІ розпочали отримувати АРТ (включаючи тих, хто тестувався/ підтвердив свій результат у попередньому періоді).

Профілактичні програми для секс-працівників та їх клієнтів

41 НУО надавали послуги з профілактики ВІЛ та ІПСШ для секс-працівників у всіх регіонах України. Проекти пропонували базовий пакет послуг для кожного клієнта програми зменшення шкоди (консультації, презервативи, лубриканти, тестування на ВІЛ, сифіліс, раннє виявлення туберкульозу).

Протягом першого півріччя 2018 року 28,456 РКС отримали мінімальний пакет профілактичних послуг (презерватив, консультацію). 15,560 РКС пройшли швидке тестування на ВІЛ, 131 РКС отримали позитивні результати, 117 РКС звернулися до ЗОЗ після перенаправлення, позитивні результати було підтверджено для 73 РКС, 76 РКС стали на облік у центрах СНІДу, 78 РКС розпочали АРТ (включаючи клієнтів протестованих у попередніх періодах).

Профілактичні програми для ЧСЧ

20 НУО надавали профілактичні послуги ЧСЧ. НУО надавали своїм клієнтам наступні послуги: розповсюдження презервативів, лубрикантів, консультування соціальних працівників та медичних спеціалістів, тестування на ВІЛ, сифіліс, Гепатити В та С, та раннє виявлення туберкульозу.

26,804 ЧСЧ одержали мінімальний пакет послуг протягом першого півріччя 2018 року (презерватив та консультацію), 19,427 ЧСЧ пройшли швидке тестування на ВІЛ, 203 ЧСЧ отримали позитивні результати, 176 ЧСЧ звернулися до ЗОЗ після перенаправлення, позитивні результати було підтверджено для 168 ЧСЧ, 160 ЧСЧ стали на облік у центрах СНІДу та 145 ЧСЧ розпочали АРТ.

Профілактичні програми для трансгендерів

10 НУО надавали профілактичні послуги Трансгендерам. НУО надавали своїм клієнтам наступні послуги: розповсюдження презервативів, лубрикантів, консультування соціальних працівників та медичних спеціалістів, тестування на ВІЛ, сифіліс, Гепатити С та раннє виявлення туберкульозу.

697 Трансгендерів одержали мінімальний пакет послуг протягом першого півріччя 2018 року (презерватив та консультацію). 572 Трансгендери пройшли швидке тестування на ВІЛ та отримали результати. В ході тестування 4 Трансгендери отримали позитивні результати. Протягом першого півріччя 2018 року 3 Трансгендери звернулися до ЗОЗ після перенаправлення, стали на облік у центрах СНІДу та розпочали АРТ.

Біо-поведінкові дослідження серед ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ

У 2017 р. – на початку 2018 р. на замовлення МБФ «Альянс громадського здоров’я» у партнерстві з ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» проводився черговий раунд біоповедінкових досліджень серед ЛВНІ, секс-працівників та ЧСЧ – ключових груп населення щодо інфікування ВІЛ. Моніторинг поширеності поведінкових та епідеміологічних показників серед цих груп є важливою складовою контролю за епідемічною ситуацією в Україні, а попередження інфікування ВІЛ та зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію  є одним з основних завдань відповіді країни на епідемію.

В рамках дослідження було протестовано на ВІЛ 10 076 учасників- дослідження із числа ЛВНІ з 30 міст усіх регіонів країни. У 2017 р. показник поширеності ВІЛ становив 22,6%. До міст з високими рівнями поширеності ВІЛ серед ЛВНІ відносяться Чернігів (43,7%), Черкаси (41,8%), Біла Церква (40,4%), Кривий Ріг (40,3%), Дніпро (29,9%), Миколаїв (28,7%), Київ (26,3%), Донецьк (25,8%), Фастів (25,3%) та Сєвєродонецьк (25,0%). Як і в попередні роки, вищий рівень поширеності ВІЛ спостерігається серед старшої групи: серед ЛВНІ віком 25 років і старше рівень поширеності склав 23,9%, серед молодшої групи цей показник становив 5,0%, що залишається практично на рівні 2015 року  – 4,1%.

5 043 учасників дослідження було протестовано на ВІЛ-інфекцію із числа секс-працівників з 27 міст усіх регіонах України, окрім Луганської області. У результаті проведених досліджень підтверджено тенденцію до поступового зниження рівня пошіреності ВІЛ в цілому в групі – з 12,9% у 2009 р. до 7,0% у 2015 р. та 5,2% у 2017-18 рр. Найвищий рівень поширеності ВІЛ спостерігається в мм. Черкаси (23,1%), Маріуполь (18,1%), Біла Церква (12,8%), Херсон (11,5%) та Кропивницький (10,7%). Важливо також вказати, що саме в цих містах більша частка секс-працівників в порівняні з іншими містами, що вказали на наявність практики вживання наркотиків ін’єкційним шляхом. Отже, наявність ВІЛ-інфекції може бути асоційоване не лише з практикою надання секс-послуг за винагороду, а і з вживання наркотиків ін’єкційним шляхом. Загалом, в групі секс-працівників, які вказали, що не мають практики вживання наркотиків ін’єкційним шляхом, поширеність ВІЛ-інфекції становить тільки 3,1% проти 35,6% серед секс-працівників, які мали практику вживання наркотиків ін’єкційним шляхом за останні 12 місяців.   Як і в попередні роки, вищий рівень поширеності ВІЛ спостерігається в старшій віковій групі: серед секс-працівників віком 25 років і старше показник сягає 6,4%, серед секс-працівників молодшої групи – 1,3% (у 2015 р. відповідні показники становили 9,9% та 0,7%).

 

В рамках дослідження було протестовано на ВІЛ 5 972 учасників дослідження із числа ЧСЧ в 25 містах у всіх регіонах України, окрім Луганської області. Згідно отриманих результатів біоповедінкового дослідження, у 2017-початку 2018 рр. рівень поширеності ВІЛ серед ЧСЧ становив 7,5%, що статично залишається на рівні 2015-початку 2016 рр. (8,5%). За даними попередніх раундів досліджень відповідні показники складали 6,4% (2011 р.) та 5,9% (2013 р.).Найвищий рівень поширеності ВІЛ серед ЧСЧ зафіксований у містах Донецьк (22,8%), Черкаси (14,3%), Одеса (13%), Миколаїв (7,3%) та Київ (7,1%). Як і в попередні роки, вищий рівень поширеності ВІЛ зафіксований серед старшої вікової групи – серед ЧСЧ віком 25 років і старше показник у 2017 р. склав 8%, на відміну від  молодшої вікової групі, де показник поширеності ВІЛ становив  6,7%.

 


Статистика 2001-2018

Статистика 2001-2018

Дані програмного моніторингу 2015

Дані програмного моніторингу 2015

Дані програмного моніторингу 2016

Дані програмного моніторингу 2016

Дані програмного моніторингу 2017

Дані програмного моніторингу 2017