З жовтня 2018 по березень 2019 року рамках проекту  «Прискорення зусиль з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні» (HealthLink), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), МБФ «Альянс громадського здоров’я» розпочав запровадження системи очної супервізії для медичних та соціальних працівників.

Дана ініціатива реалізується в 12-ти регіонах України:  Дніпропетровська, Кіровоградська, Запорізька, Донецька, Одеська, Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Херсонська, Миколаївська, Київська область та місто Київ. У вересні було відібрано 16 супервізорів з числа медиків та психологів. З  вересня 2018 по березень 2019 року для команди було проведено три тренінги  для розробки робочих матеріалів, відпрацювання практичних навичок та вмінь щодо проведення супервізії.  Навчальна програма складалася з 72 годин теоретичних та практичних занять, обміну досвідом та опанування нових форм та методів роботи.

Основна мета супервізії – покращити якість медичних послуг, які надаються в закладах охорони здоров’я ВІЛ-позитивним людям. Супервізори у своїй роботі приділяють особливу увагу розвитку професійних навичок медиків щодо консультування та тестування пацієнтів на ВІЛ-інфекцію, оптимізації їх маршруту при виявленні ВІЛ-інфекції, взаємодії з соціальними працівниками та кейс-менеджерами тощо. У разі потреби супервізори проводять міні-тренінги з використання швидких тестів на ВІЛ, навчають ефективно спілкуватися з пацієнтами з цільових груп та знаходити правильну мотивацію для ВІЛ-позитивних пацієнтів щодо взяття на Д-облік та формування прихильності до АРВ терапії. Багато уваги в процесі роботи супервізійних груп приділяється обговоренню питань конфіденційності, зниження рівня стигматизаціїї та дискримінації з боку медичного персоналу щодо ВІЛ-позитивних пацієнтів та представників груп ризику. Ще один важливий та актуальний аспект, на якому акцентують увагу супервізори під час зустрічей з медичними та соціальними працівниками – це профілактика професійного вигорання.

Система супервізії набирає обертів та вдосконалюється. Лікарі, що пройшли через супервізію, стають більш лояльними до ВІЛ-позитивних пацієнтів, більш обізнаними у сфері ВІЛ. Під час зустрічей обговорюються наявні проблеми, з якими зустрічаються медичні працівники в своїй практиці – насамперед,  «непрацюючі» механізми переадресації ВІЛ-позитивних пацієнтів, «затягнутий» та/або неефективний маршрут пацієнта, страхи, стереотипи, прогалини у знаннях тощо.

Наразі серед основних досягнень регіональних супервізорів можна виділити наступні:

·       з  листопада 2018 р.  по лютий  2019 р.  в 11 регіонах проведено  81 супервізійну зустріч, 21 з них на базі ВІЛ-сервісних НУО та 60 – на базі ЛПЗ. Всього в супервізійних зустрічах взяли участь 385 медичних працівників (лікарі, медичні сестри, фельдшери) та 162 соціальних працівників;

·       у Кіровоградській області після проведення супервізій три медичних працівника виконали показники постановки на диспансерний облік та  АРТ і отримали мотиваційні пакети від проекту.